Welkom by Service to Consumer

Deze website heeft als doel om op te treden als intermediair tussen importeur/fabrikant en de consument. Vragen over het aangekochte product kunnen via dit medium worden geplaatst en zullen worden beantwoord door de betreffende importeur/fabricant. Tevens kunnen eventuele defecten of onvolkomenheden worden gemeld, zodat deze op passende wijze kunnen worden opgelost.

Servicetoconsumer.com draagt zorg voor technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking. De door u verstrekte persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor de afhandeling van de door u geplaatste melding. De persoonsgegevens zullen derhalve in geen geval aan derden worden verstrekt.

Welkom:

U bevindt zich nu op het welkomscherm. Klik op één van de links linksboven dit scherm om verder te gaan.

Productgegevens:

Hier kunt u zoeken naar handleidingen of andere productinformatie voor het door u gekochte product.

Uitleg symbolen:

Hier vindt u een lijst met een korte omschrijving van symbolen die op de verpakking van producten kunnen staan.

Kies taal:

Indien u een andere taal wenst te kiezen kunt u hier terugkeren naar het beginscherm.

Contact:

Neem contact met ons op via email of telefoon.


Belangrijke veiligheidswaarschuwing(en):

- Growing Egg Schildpad