Добре дошли в Обслужване на клиенти

Предназначението на настоящата уеб-страница е да служи като посредник между доставчик и/или производител, от една страна, и потребител, от друга страна. Евентуални въпроси относно закупения продукт могат да бъдат поставени чрез настоящия посредник и да получат отговор от страна на съответния доставчик и/или производител. Също така, може да бъде съобщено за евентуални дефекти или недостатъци, за да може да им се намери разрешение по подобаващ начин.

Добре дошли:

Вие се намирате в екрана за добре дошли. Кликнете върху една от връзките горе вляво на екрана, за да можете да продължите.

Данни и детайли за продукта:

кликнете тук, за да потърсите ръководства за употреба или друга налична информация за закупения от вас продукт.

Обяснение на символите:

кликнете тук, за да получите списък с кратко описание на символите, отпечатани върху опаковката на някои от продуктите.

Контакт:

Свържете се с нас чрез попълване на формуляра за връзка.

Изберете език:

в случай че искате да изберете друг език, можете тук да се върнете към стартовия екран.

Servicetoconsumer.com има грижата за техническите и организационните мерки, които да подсигурят защитата на вашите лични данни срещу загуба или каквато и да било форма на нерегламентирана употреба. Предоставените от вас лични данни ще бъдат използвани само и единствено при обработката на подаденото от вас съобщение. Личните данни в никакъв случай няма да бъдат предоставяни на трети лица.