Välkommen till Service till Konsument

Denna hemsida har som uppgift att funktionera som intermediär mellan importör/tillverkare och konsumenten. Frågor om köpta produkter kan genom detta medel placeras och kan besvaras genom den beträffande importören/tillverkaren. Möjliga fel eller ofullständighet kan medelas så att det kan lösas på ett passade sätt.

Välkommen:

Du befinner Dig nu på välkomstskärmen. Klicka på en av länkarna i vänsterhörnan av skärmen för att gå vidare.

Produktuppgifter:

Här kan Du söka en manual eller annan produktinformation för den av Dig köpta produkten.

Förklaring symboler:

Här finner Du en lista med en kort beskrivning av symboler som kan stå på förpackningen av produkter.

Kontakt:

Kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret.

Välj språk:

Om Du vill välja ett annat språk kan Du här återvända till startskärmen.

Serviceconsumer.com ansvarar för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra Dina personuppgifter mot stöld eller annan form av olaglig användning. De av Dig utlämnade personuppgifter kommer endast att användas för handläggning av den av Dig angivna anmälan. Personuppgifterna kommer alltså under inga omständigheter att ges ut till en tredje part.